Dansk vandteknologi i front med intelligent styring og overvågning

Et nyt projekt vil ændre den måde, vi styrer vandets kredsløb i byer på. Med projektet vil parterne revolutionere måden, vi forstår og håndterer vandet, og gevinsterne skal både findes i bedre klimatilpasning og besparelser for samfundet.

Pressemeddelelse, Innovationsfonden, 9. april 2018

Samfundet investerer hvert år milliarder i vedligehold, udskiftning og udbygning af vores tekniske vandsystemer for bedre at kunne håndtere de udfordringer, som vi står over for. Selv få procents effektivisering vil resultere i samfundsøkonomiske gevinster på flere hundrede mio. kr. årligt. Derudover er effektive drikke-, spilde- og regnvandssystemer essentielle for vores høje levestandard, da disse systemer sikrer høj folkesundhed, beskytter mod oversvømmelser og reducerer byernes belastning af det omgivende vandmiljø. Alligevel ved vi forbløffende lidt om, hvor vandet befinder sig og hvor det er på vej hen, da infrastrukturen ofte er gravet ned.

Nu skal flere hundrede intelligente og omkostningseffektive målere hjælpe forskere og vandselskaber med at danne overblik over vandets komplekse samspil med vandledning, kloakker og vandløb. Ved brug af avanceret data-processering og kunstig intelligens omsættes de store datamængder til brugbar beslutningsstøtte for investeringer og håndtering af vand i byer. Michael Robdrup Rasmussen, Professor, Aalborg Universitet fortæller om den nye løsning:

– Vores nye ideer gør det muligt at have en mere holistisk tilgang til håndtering af vandet i byen. På sigt vil det revolutionere den måde, som byer og vandselskaber arbejder med vand på. Ved at kombinere den nyeste viden om hydraulisk modellering med meget kraftige computere er det muligt at opnå viden om vandets bevægelse, som ikke hidtil har været tilgængelig. Samtidigt vil tusindvis af sensorer rundt i byen kombineret med kunstig intelligens give et ”røntgenbillede” af vandet i byen og give vandselskaberne meget bedre muligheder for at træffe de rigtige beslutninger.

Målet med projektet er at udvikle og kommercialisere en løsning, som kan foretage målinger i vandkredsløbet omkostningseffektivt og omsætte disse data til viden, som vandselskaber og myndighed aktivt kan anvende i deres beslutninger.

Projektleder Malte Skovby Ahm fra Aarhus Vand tilføjer:

– En digital vandinfrastruktur med hundrede eller tusindevis af intelligente målere i byen er den vigtigste milepæl for at flytte vandsektoren ind i ”big-data”-tidsalderen. De mange nye data vil sikre, at vandsektoren får gavn af udviklingen inden for f.eks. kunstig intelligens. Det vil på sigt hjælpe med at udvikle byerne på en mere bæredygtig måde, hvor vandet ikke er et problem, men en ressource.

Udfordringerne relateret til håndtering af vand er ikke afgrænset til Danmark. På verdensplan er vandsystemer under konstant pres pga. ændringer i klimaet og hastig urbanisering. Med DONUT-projektet vil danske vandselskaber gå i front med at udvikle en digital vandinfrastruktur til vores byer, så vi kan forebygge skader og udnytte vores vandressourcer optimalt. Den nye teknologi kan sammen med andre danske kernekompetencer inden for vandteknologi eksporteres til hele verden. Peter Rasch, direktør, InforMetics, fortæller:

– Den danske vandsektor står internationalt for nytænkning og grøn vækst. Et samarbejde som dette giver derfor SMV’er som vores et godt udgangspunkt for dialog med udenlandske forsyninger. Med konkrete løsninger som dem, vi udvikler i DONUT, har vi en ny platform for dialog med nye kunder – men ligeså vigtigt øger vi kundernes viden om deres vandsystemer og kan skabe øget værdi af deres eksisterende målere og systemer ved at binde disse data sammen. Det skaber både højteknologiske og produktionsarbejdspladser i Danmark.

Aarhus Vand og VandCenter Syd er, som nogle af de mest innovative vandselskaber i verden, sat i spidsen af udviklingen for at repræsentere vandsektorens behov. Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, sikrer, at myndighedsperspektiverne bliver repræsenteret.

Aalborg Universitet sikrer et højt niveau af innovation og videnskabelig fundering med internationalt anerkendte eksperter indenfor hydraulik og hydrologi samt big data, maskinlæring og indlejret software fra henholdsvis sektionen for Vand og Miljø og Center for Embedded Software Systems.

SMV’erne MONTEM og InforMetics anvender deres specialviden inden for henholdsvis IoT-hardware og avanceret online data-processering til at skabe den fleksible hardware og software platform, samt driver kommercialiseringen af den samlede løsning.

FAKTA

Fondens investering: 14,6 mio. kr.
Samlet projektbudget: 23,6 mio. kr.
Projektets varighed: 3 år
Officiel projekttitel: DONUT – Distributed ONline monitering of the Urban waTer cycle

KONTAKT

Aarhus Vand A/S, Malte K. Skovby Ahm
Tlf. 2021 3756

VandCenter Syd, Annette Brink-Kjær
Tlf. 2969 2405

Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, Michael. R. Rasmussen,
Tlf. 4272 1007

Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, Kim Guldstrand Larsen
Tlf. 2217 1159

MONTEM IVS, Anders Høedholt
Tlf. 3161 8828

InforMetics ApS, Peter S. Rasch
Tlf. 3020 6942

Aarhus Kommune, Nikolaj Kruse Christensen
Tlf. 4187 2289

Innovationsfonden, Patrick Lehto Larsen
Tlf. 6190 5008